Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Arxivística


Termes de la gestió arxivística.

L'Arxivística és la Ciència dels Arxius que té per objecte l'estudi de la conservació i organització dels documents per facilitar la consulta administrativa i històrica. Estudia els principis i els procediments metodològics i tècnics emprats en la gestió, la conservació, l'organització i la comunicació dels documents d'arxiu, des del moment en què són generats, amb l'objectiu de preservar el testimoni dels drets, els interessos i la memòria de les persones jurídiques i físiques i racionalitzar els recursos d'informació en els organismes.

Fonts:

  • El Glossari “comparat” d’arxivística. Roser Latorre Tafanell. Departament d’Arxiu i Documentació. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 2011.
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, DOGC 3437, del 24/07/2001. (Llei 10/2001).
  • ISAD(G) Norma internacional General de Descripció Arxivística, ICA, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2001. (ISAD(G))
  • NODAC Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 2007, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2007. (NODAC).
  • ISAAR (CPF) Norma internacional per a registres d’autoritat arxivístics d’organismes, persones i famílies, CIA, AAC, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1996. (ISAAR).
  • ISO 9000:2000, AENOR, Madrid 2000. (ISO 9000).
  • Diccionaris terminològics del TERMCAT: Dret. Administració. Societat de la Informació. (TERMCAT).
  • Especificació MoReq2. CECA-CEE-CEEA, Brussel—les, Luxemburg, Esborrany, Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2010.
  • Esquema Nacional de Interoperabilitat. BOE núm. 25 de 29/01/2010.
  • Esquema Nacional de Seguretat. BOE núm. 25 de 29/01/2010.

Tipus: Arxivística, Organització, Ciència

Llistat de termes del glossari


Glossaris N


Total de termes: 198


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.