Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Client/servidor (C/S)

Tecnologia habitual per a distribuir dades. La idea és que dos processos diferents, que es poden executar en un mateix sistema o en sistemes separats, actuen de manera que l’un fa de client o peticionari d’un servei i l’altre fa de servidor. Un procés client pot demanar serveis a diversos servidors. Un servidor pot rebre peticions de molts clients. En general, un procés A que fa de client demanant un servei a un altre procés B, pot fer també de servidor d’un servei que li demani un altre procés C.

Enllaç permanent: Client/servidor (C/S) - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Clau simple | Glossari Bases de dades | Combinació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.