Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Entitat opcional en una interrelació binària

Entitat tal que una ocurrència de l’altra entitat que intervé en la interrelació pot existir encara que no hi hagi cap ocurrència de l’entitat opcional a que hi està associada.

Enllaç permanent: Entitat opcional en una interrelació binària - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Entitat obligatòria en una interrelació binària | Glossari Bases de dades | Equicombinació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.