Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Generalització/especialització

Construcció que permet reflectir que existeix una entitat general, que anomenem entitat superclasse, que es pot especialitzar en entitats subclasse. L’entitat superclasse ens permet modelitzar les característiques comunes de l’entitat vista a un nivell genèric, i amb les entitats subclasse podem modelitzar les característiques pròpies de les seves especialitzacions.

Enllaç permanent: Generalització/especialització - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Forma normal de Boyce-Codd | Glossari Bases de dades | Grau d’una interrelació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.