Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Primera forma normal

Una relació està en primera forma normal si, i només si, cap atribut de la relació és en si mateix una relació, és a dir, si tot atribut de la relació és atòmic, no descomponible, no grup repetitiu. Sigla: 1FN

Enllaç permanent: Primera forma normal - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Posició indefinida | Glossari Bases de dades | Producte cartesià >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.