Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Regla d’integritat d’entitat de la clau primària

Regla que estableix que si el conjunt d’atributs CP és la clau primària d’una relació R, l’extensió de R no pot tenir en cap moment cap tupla que tingui un valor nul per a algun dels atributs de CP.

Enllaç permanent: Regla d’integritat d’entitat de la clau primària - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Regla d’integritat de model | Glossari Bases de dades | Regla d’integritat d’unicitat de la clau primària >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.