Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Ajudant de producció

Persona que representa durant el rodatge el cap de producció del film. Té la responsabilitat d'elaborar per l'endemà una mena d'ordre del dia (full de rodatge) en el qual s'especificaran les escenes i els plans que s'hauran de rodar, les persones que hi intervindran, els llocs on caldrà ser o anar, horaris, utillatge precís, etcètera.

Enllaç permanent: Ajudant de producció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Ajudant de direcció | Glossari Cinema | Alentiment >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.