Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Alentiment

v. Càmera lenta.
Procediment cinematogràfic que consisteix a allargar un moviment durant un temps superior a aquell en què és produït. És el resultat de l'acceleració de la velocitat de presa de vistes en proporció al grau d'alentiment que hom vol aconseguir, i de projectar-les a la cadència normal (24 imatges per segon). L'efecte contrari és l'acceleració. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Alentiment - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Ajudant de producció | Glossari Cinema | «Amateur» >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.