Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Amateur»

Nom donat al realitzador afeccionat, no professional, de films normalment en formats subestàndards. A voltes l'amateurisme és un camí per perfeccionar la tècnica i el llenguatge del cinema, i per tant, una pràctica que pot conduir a la professionalització. El seu no condicionament comercial li permet d'experimentar i d'actuar amb una gran llibertat creativa, pertany a un món específic diferenciat totalment del professional.

Enllaç permanent: «Amateur» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Alentiment | Glossari Cinema | Ambientació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.