Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Angulació

Diferència que hi ha entre el nivell de la presa i l'objecte o figura humana que es filma. Quan el nivell primer coincideix amb el centre geomètric de l'objecte o bé amb la mirada de la figura humana, aleshores l'angulació és normal; si la càmera és inclinada, aleshores l'angulació també ho és i el pla que s'obté és inclinat. Hi ha també angulacions contigües, corresponents... segons la manera com es fa correspondre un pla amb un altre.

Enllaç permanent: Angulació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Angle de la càmera o de presa | Glossari Cinema | Animació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.