Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinema negre

Nom amb el qual és coneguda una tendència del cinema, que es desenvolupà sobretot als EUA entre el 1941 i el 1955, i tingué una certa continuïtat a Europa, especialment a França. Violència, sexe, criminalitat i societat marginal són elements bàsics d'aquesta tendència, i n'és l'origen el film The Maltese Falcon (1941) de John Huston. Gilda de Charles Vidor (1946), The Lady of Shanghai (1947) d'Orson Welles, The Asphalt Jungle (1950) de Huston i bastants films d'Otto Preminger o d'Alfred Hitchcock poden ésser inscrits, també, en aquesta tendència. [Gèneres cinematogràfics]

Enllaç permanent: Cinema negre - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cinema de terror | Glossari Cinema | Cinema Novo >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.