Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinemascop

Procediment òptic que permet comprimir per anamorfosi (v.) les imatges durant la presa de vistes i ampliar-les després durant la projecció .
Sistema de rodatge i projecció cinematogràfica panoràmica, basat en l'objectiu anamòrfic Hypergonar del professor francès Henry Chrétien, inventat el 1925. Deforma les imatges lateralment, comprimint-les en el rodatge i eixamplant-les en la projecció. El procediment fou comercialitzat el 1952 per la 20th Century Fox. [Sistemes cinematogràfics]

Enllaç permanent: Cinemascop - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cinema veritat | Glossari Cinema | Cinemateca >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.