Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cinerama

Procediment òptic que permet rodar amb tres càmeres sincronitzades i que projecta la pel•lícula amb tres projectors també sincronitzats sobre una pantalla còncava. Posteriorment hom ha emprat un únic projector, i aleshores el resultat ha millorat sensiblement, tot i que no ha reeixit en el terreny comercial (v. Relleu).
Sistema de rodatge i projecció cinematogràfica que utilitzava sincrònicament tres cambres i tres projectors, patentat per Fred Waller el 1950 i comercialitzat el 1952. Les inevitables deficiències tècniques del sistema feren que hom el substituís per la projecció de films de 70 mm sobre pantalles de gran format. [Sistemes cinematogràfics]

Enllaç permanent: Cinerama - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cinematografiar | Glossari Cinema | Circuit >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.