Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Claqueta

Pissarra en què s'hi fa constar a cada moment el títol del film, el director i el número del pla, de l'escena i de la seqüència que hom vol rodar. En el cas d'una repetició, el «claquista» canviarà els números que calgui. Aquesta tasca és essencial per al muntatge, ja que totes les preses s'inicien rodant primer la claqueta escrita i tot seguit l'escena prevista. EI nom prové del francès, perquè produeix aquest so, que serveix per sincronitzar a la moviola una imatge impressionada amb el so que li correspon durant l'etapa del muntatge de les bandes sonores.

Enllaç permanent: Claqueta - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Circuit | Glossari Cinema | Clímax >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.