Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

CRI

Pel•lícula negativa que s'obté directament per copiat (contacte) d'un altre negatiu. Es tracta del procediment modern d'obtenció de contratipus (v.); el seu nom són les sigles de «Color Reversal Intermediate».

Enllaç permanent: CRI - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Creu de Malta | Glossari Cinema | Crítica cinematogràfica >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.