Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Cua

Resta d'una pel•lícula verge que s'utilitza per a càrregues fotogràfiques, inservible per rodar. També s'anomena així qualsevol tros de pel•lícula velada que serveix per col•locar al principi o al final d'un film a l'hora de posar-lo al projector, a la muntadora, a la moviola, etcètera. Per a la projecció, sol dur gravades veus o música (v.) Descart i Take.

Enllaç permanent: Cua - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Cronofotografia | Glossari Cinema | Curtmetratge >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.