Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Desenllaç

Moment de l'argument cinematogràfic que conduirà ben aviat al final de la història que es vol narrar; el desenllaç posa en ordre les distintes peces que han intervingut fins aleshores i prepara, doncs, el final (v. Clímax i Anticlímax).

Enllaç permanent: Desenllaç - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Desenfocament | Glossari Cinema | Desenquadrament >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.