Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Dibuixos animats

Creació del moviment mitjançant una sèrie de dibuixos que es fotografien l'un després de l'altre i que reproduiran les distintes fases del moviment (v.) Animació, Imatge per imatge, Truca.
Gènere cinematogràfic basat tècnicament en la reproducció de dibuixos que, en ésser projectats en una sèrie d'instantànies d'un moviment continuat, apareixen animats. [Gèneres cinematogràfics]

Enllaç permanent: Dibuixos animats - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Dialogista | Glossari Cinema | DIN >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.