Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Director de fotografia

Conegut també com a il•luminador o operador en cap, és la persona que té cura del treball de la càmera i del conjunt de la il•luminació. Crea l'ambientació i el clima mitjançant l'ús expressiu de les llums. No només és el responsable de la qualitat visual del film, sinó que també ordena els diferents processos que es realitzen en el laboratori, controlant tots els treballs que s'hi fan, com ara el talonatge (v.) i els valors cromàtics de la pel•lícula d'acord amb el director. A les seves ordres hi ha l'operador segon, els electricistes i el/la fotofixa.

Enllaç permanent: Director de fotografia - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Director de doblatge | Glossari Cinema | Director de la segona unitat >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.