Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Efecte

Complement acústic o visual destinat a reforçar la creació d'un ambient o a condicionar la visió de l'espectador. Des de temps molt antic el teatre ha emprat efectes sonors (trons, vent, etc), produïts de la manera més diversa, fins que al s XIX els locals instal•laren aparells manuals específics per a produir-los. L'aparició del teatre radiofònic i la del cinema sonor promogueren l'enregistrament en disc d'efectes sonors. L'ús de la llum elèctrica als escenaris fomentà els efectes luminotècnics per a produir un ambient o a destacar un espai. Per a provocar efectes especials (pluja, boira, neu, etc) hom empra tota mena de trucs. En cinema, el mitjà tècnic de la projecció ha facilitat la utilització d'efectes especials propis (distorsió de la imatge, variació del ritme de projecció, etc). [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Efecte - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Duplicat | Glossari Cinema | Efectes especials >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.