Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Efectes especials

Conjunt de procediments emprats de cara a la consecució d'una sèrie d'impressions, il•lusions o sensacions que són difícils d'obtenir en la realitat, o que són totalment irreals. Entre els més coneguts cal citar els efectes meteorològics i els sonors, tot i que la gamma és força variada pel fet de combinar-se entre ells, d'afegir-s'hi efectes cromàtics, òptics, màquines i maquetes d'estudis, trucatges d'estudi sofisticats...

Enllaç permanent: Efectes especials - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Efecte | Glossari Cinema | Efectes meteorològics >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.