Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Equip tècnic

Conjunt de tècnics dirigits pel realitzador abans, durant i després del rodatge del film en les diverses tasques, que van des del guió, producció, fotografia, decoració, so, maquillatge, vestuari, muntatge...

Enllaç permanent: Equip tècnic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Equip artístic | Glossari Cinema | Escaleta >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.