Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Fantàstic

Dit de l'art i dels gèneres literari o cinematogràfic caracteritzats per llur temàtica irreal, nascuda de la fantasia, per l'aparició d'elements i de personatges imaginaris i extranaturals o per la incorporació de tècniques que creen una atmosfera d'irrealitat. Llurs recursos són el desafiament de les lleis de la física, la desaparició de límits entre la vida animal i la humana, l'aparició d'animals fantàstics, d'éssers desproporcionats, de vampirs, de fantasmes, de bruixes o de diables, i el tractament de temes com la mort, les metamorfosis, els mites, etc. [Gèneres cinematogràfics]

Enllaç permanent: Fantàstic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Extra | Glossari Cinema | Figurant >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.