Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Guió tecnic

Especifica sobre el paper aïllo que s'ha de veure i que s'ha d'escoltar durant la projecció del film, i en el mateix ordre en que apareixerà a la pantalla: aspectes de la il•luminació, posició de la càmera en cada moment, moviments, evolució dels intèrprets en l'escenari artificial o bé en els exteriors, detalls d'ambient, de decoració, de la música que cal gravar en cada presa, dels sorolls i efectes que s'hi han d'incorporar, els diàlegs, etcètera. Es presenta en dues columnes; la de l'esquerra és per a la imatge i la de la dreta per al so.

Enllaç permanent: Guió tecnic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Guió literari | Glossari Cinema | Guionista >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.