Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Laboratori

Lloc on es realitza tot el procés de tiratge i revelat del negatiu i del positiu, així com la resta dels tractaments químics que requereix tota la pel•lícula. També s'hi fan els trucatges, com ara els encadenats, les foses, la pantalla partida, les sobreimpressions, etcètera.

Enllaç permanent: Laboratori - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Kelvin | Glossari Cinema | Lampada >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.