Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Noticiari

Secció de notícies d'actualitat d'una publicació, d'un film o d'una emissió radiofònica o televisiva. Com a film, d'una durada de deu a quinze minuts, nasqué de les escenes filmades dels germans Lumière, de l'impacte de les filmacions als fronts de la Primera Guerra Mundial i de la incorporació del so òptic a la mateixa pel•lícula a partir del 1927. El primer noticiari sonor fou el Fox Movietone (EUA), seguit del Pathé Journal (França), l'UFA (Alemanya) i el Luce (Itàlia). [Formes cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Noticiari - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Nit americana | Glossari Cinema | Noticiari d'actualitats >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.