Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Operador segon

Tècnic responsable del maneig de la càmera, sota el control directe del director de fotografia i de les indicacions del realitzador. A vegades és ajudat pel foquista (v) i a vegades el mateix director de fotografia (v) exerceix les funcions de l'operador segon, normalment en produccions que compten amb un equip tècnic reduït per raons econòmiques o bé derivades del propi rodatge. En l'argot professional es coneix també amb el mot angles de «cameraman» (v).

Enllaç permanent: Operador segon - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Operador en cap | Glossari Cinema | Òptic >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.