Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Profunditat de camp

Espai entre el primer terme i el darrer que s'enfoquen en un mateix enquadrament. Els objectius gran angular (v) tenen una gran profunditat de camp. Els objectius de distancia focal llarga (teleobjectius) (v) tenen poca profunditat de camp, per això surten uns fons desenfocats que augmenten sovint el valor artístic de l'enquadrament (v).

Enllaç permanent: Profunditat de camp - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Productor/a | Glossari Cinema | Projectar >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.