Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Steadicam»

Aparell mitjançant el qual queda fixada la càmera damunt l'espatlla de l'operador en cap (o operador segon), de tal manera que pugui realitzar travellings de desplaçaments, salts d'eixos, etcètera, sense que perdi l'horitzontalitat i l'estabilitat. L'steadicam substitueix avantatjosament el travelling de vies, permet una total mobilitat de la càmera i recorreguts de trajectòria sinuosa.

Enllaç permanent: «Steadicam» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Star-system» | Glossari Cinema | «Storyboard» >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.