Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Take»

Cadascun dels fragments del copió (v) que s'utilitza en el doblatge. Amb una cua (v) s'empalma el fragment i així es constitueix una «cinta sense fi», que és la que es projecta als dobladors fins que realitzen la feina en aquell fragment i així successivament amb la resta del copió. Amb aquest mot també es coneix la presa (v). Aquest sistema avui és en vies d'extinció; per al doblatge es copia la pel•lícula en vídeo i es sonoritzen els fragments, quan es veuen en un monitor. Aquest sistema és incomparablement més ràpid que el dels takes, per que ja no cal tallar la pel•lícula (copió) i posteriorment refer-la tot sincronitzant cada take amb el so corresponent.

Enllaç permanent: «Take» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Suspense» | Glossari Cinema | Tall >

Novetats

Ciclisme (castellà-català)
Fri, 25 Aug 2017 15:19:17 +0000 - Correspondència de termes de ciclisme entre castellà i català.
Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.