Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Tecnicolor

Marca enregistrada d'un dels primers procediments comercials de cinematografia en color, ideat el 1914 pels nord-americans D.Frost Conestock, H.T.Kalmus i W.B.Westcott i basat en l'ús d'una cambra proveïda d'un mirall dicroic que permet d'impressionar simultàniament tres pel•lícules, cadascuna de les quals correspon a un dels tres colors fonamentals (groc, vermell i blau). Hom obté còpies d'aquests negatius en emulsions de gelatina dicromatada, les quals, un cop han estat tenyides amb colorant dels respectius tres colors fonamentals, són aplicades sobreposades a una pel•lícula positiva, revelada, fixada i proveïda de banda sonora. El primer assaig de tecnicolor fou fet en la pel•lícula The Gulf Between (1917), i la primera pel•lícula comercial que emprà aquest sistema fou The Toll of the Sea (1921). Actualment el terme "color per Technicolor" significa que el procés de laboratori ha estat realitzat per la firma Technicolor. [Sistemes cinematogràfics]

Enllaç permanent: Tecnicolor - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Taula de muntatge | Glossari Cinema | Telecinema >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.