Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Transparència

Trucatge que consisteix a rodar una escena amb un fons que es projecta en el mateix moment de la filmació i que ha estat prèviament filmat. S'utilitza per a simular exteriors quan es roda en els estudis.
Procediment tècnic que permet de rodar als estudis cinematogràfics escenes d'exteriors, i consisteix a situar els actors davant una pantalla especial, sobre la qual hom projecta l'escenari real en el qual hom situa l'acció (un paisatge o una escena rodats prèviament) i entre aquella i la càmera. Aquest procediment fou emprat per primera vegada en el rodatge del film King-Kong (1933) i ha estat molt emprat, especialment per a les grans produccions amb efectes òptics especials, però ha estat progressivament abandonat per les exigències del cinema veritat. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Transparència - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Transfocator» | Glossari Cinema | Tràveling >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.