Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Western

Gènere cinematogràfic l'acció del qual se situa al Far West, durant la segona meitat del s XIX. El gènere aprofita l'esperit d'aventura, les condicions atzaroses i el caràcter violent que acompanyaren la colonització d'aquests territoris. A partir d'una visió romàntica, un conjunt d'arquetips (el xèrif, els fora de la llei, el cow-boy, els indis, les caravanes, el ferrocarril, la diligència, el foraster, etc) i d'arguments (el viatge, la transhumància, la rivalitat ramaders-agricultors, la guerra contra els indis, la febre de l'or, etc) es repeteixen amb variacions i superposicions, acompanyades d'una estètica inconfusible (el barret vaquer, les pistoles, el saloon, el paisatge dels canyons, etc). [Gèneres cinematogràfics]

Enllaç permanent: Western - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Vistavisión | Glossari Cinema | Xassís >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.