Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Esport adaptat


Vocabulari de l'esport adaptat.

"L’esport hauria d’esdevenir una força motriu per als disminuïts a fi de fer-los recuperar el seu contacte amb allò que els envolta i, d’aquesta manera, aconseguir el seu reconeixement com a ciutadans iguals i respectats." Guttman, 1976.

Tipus: Esport

Llistat de termes del glossari


Glossaris E

Glossaris J

Glossaris S


Total de termes: 9


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.