Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mostra

f Subconjunt d’una població que s’utilitza per explicar característiques del conjunt d’aquesta població. Generalment se simbolitza amb la lletra n. (inferència estadística) Animació

Subconjunt de la població del qual extraurem les dades per a la realització de l'estudi estadístic [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Mostra - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Moda | Glossari Estadística | Nivell de confiança >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.