Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Genealogia (Català-Castellà)


Correspondència de termes genealògics bàsics en català i castellà.

CatalàCastellà
Avi, àvia (iaio, iaia, padrí, padrina)Abuelo, abuela (otras formas afectivas o dialectales)
Besnét, besnétaBiznieto
Cognom, cognomsApellido, apellidos
Cosí, cosina (cosins germans)Primo, prima (primos hermanos)
Cunyat, cunyadaCuñado, cuñada
DonzellDoncel. Joven noble no armado
Donzella (fadrina)Soltera (Antiguamente; hoy se dice soltera)
Fadrí, fadrí vellSoltero, solterón (Antiguamente; hoy se dice solter)
Fill, fillaHijo, hija
Fillol, fillolaAhijado, ahijada
Germà, germanaHermano, hermana
HereuHeredero. En Cataluña es una institución jurídica.
Jove (la jove)Joven, soltero (la nuera)
MareMadre
Marit (espòs, l'home)Marido (esposo)
MossènMi señor. Antiguamente tratamiento de nobleza, en general, pero hoy es un tratamiento eclesiástico.
Muller (esposa, la dona)Esposa
Nebot, nebodaSobrino, sobrina
Nét, nétaNieto, nieta
Nom, nomsNombre, nombres
Oncle (onclo, tiet)Tío
Padrí, padrina, padrinsPadrino. En zonas de Cataluña significa, también, abuela o abuela.
PagèsCampesino, labrador, payés
ParePadre
Pubilla (pubill)Heredera (es el marido de la pubilla). Ver hereu.
Rector (vicari)Cura párroco, capellán
Sogre, sograSuegro, suegra
Tia (tieta)Tía (diminutivo de tía)
Vidu víduaViudo, viuda

Tipus: Societat, Idiomes


Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.