Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Ildaribal, de Alfons Maseras


Termes llatins (lèxic comú i topònims) de l'obra 'Ildaribal' de l'escriptor Alfons Maseras.

Tipus: Literatura

Llistat de termes del glossari


Glossaris H

Glossaris N

Glossaris O

Glossaris Q

Glossaris R


Total de termes: 123


Novetats

Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.
Frases fetes
Fri, 08 Jul 2016 12:56:32 +0000 - Les frases fetes són expressions que tenen forma fixa, tenen sentit figurat i són d'ús comú per la majoria dels parlants d'un mateix idioma.