Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

TONC

f Temperatura d'operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura que assoleixen les cèl·lules solars quan se sotmet el mòdul a una irradiància de 800 W/m2 amb una distribució espectral AM d'1,5 G, la temperatura ambient és de 20 °C i la velocitat del vent és d'1 m/s.

Enllaç permanent: TONC - Data: 2016-12-17 10:12:02


< regulador de càrrega | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | VA >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.