Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Any

Durada de la revolució de la Terra a l'entorn del Sol. L'any meteorològic es compta sovint com coincident amb l'any natural, de 1r de gener al 31 de desembre; però sovint també del 1r de desembre al 30 de novembre, a fi de repartir-lo millor en les quatre estacions; aleshores el mes de desembre es conceptua com formant part de l'any següent. En Meteorologia agrícola es compta a vegades l'any meteorològic com coincident amb l'any agrícola, o sia des del començament del període de conreu després de les grans collites; per exemple, a Mallorca l'any agrícola comença la setmana que segueix el 8 de setembre.

Enllaç permanent: Any - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Antisol | Glossari Meteorologia | Aparell inscriptor o registrador >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.