Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfera tipus

Atmosfera ideal, que serveix de norma per a la graduació dels altímetres i que es caracteritza per tenir al nivell del mar una pressió de 1013,2 mil•libars i una temperatura de 15°C, amb un gradient tèrmic vertical de 6,5°C per quilòmetre, des del nivell del mar fins als 11 quilòmetres, per damunt dels quals se suposa la temperatura constant i igual a -56,5°C.

Enllaç permanent: Atmosfera tipus - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfera lliure | Glossari Meteorologia | Atmosfèrics (sorolls) >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.