Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Bar

Unitat de pressió, equivalent a un milió de dines (1 megadina) per centímetre quadrat, o sia la pressió d'una columna de mercuri de 750,1 mil•límetres d'altura, a la temperatura de 0°C, en la latitud de 45° i al nivell del mar. En Química s'aplica el mateix nom o el de bària a la pressió de 1 dina per cm2, de manera que 1 bar meteorològic equival a 1 milió de bàries químiques.La mil•lèsima part del bar és el mil•libar (1000 dines per cm2).

Enllaç permanent: Bar - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Bandera | Glossari Meteorologia | Barba >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.