Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Barrufet de vent

Vent que, caragolant la pols, la puja a una certa altura. Aquesta definició, que el doctor Griera dóna de "barruflet de vent" i com collida a l'Espluga de Francolí, s'avé evidentment amb la del dust devil anglès: "remolí de vent, format per una forta convecció damunt un terreny arenós i sec, que s'emporta la pols en l'aire". Probablement en idèntic sentit es té l'accepció de follet que trobem en el mateix treball de Griera: "les ratxades de vent que arremolinen la pols en l'aire (Tremp)".

Enllaç permanent: Barrufet de vent - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Barotròpic | Glossari Meteorologia | Batzegades >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.