Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Circulació

En aerodinàmica, s'entén per circulació, en una corba tancada, la integral de la velocitat pel camí: C = INTEGRAL(vds) =INTEGRAL(vdx+vdy+vdz). En la rotació elemental d'un element fluid, la circulació d'un punt és igual al producte de la vorticitat per l'àrea escombrada pel radi vector del punt.

Enllaç permanent: Circulació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Ciclostròfic | Glossari Meteorologia | Circulació atmosfèrica >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.