Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Clotada depressionària

En una depressió mòbil, la línia (pròximament perpendicular a la trajectòria del centre) que en un instant donat uneix els punts en els quals la pressió local passa pel seu valor mínim. Sol coincidir amb el front fred. Algunes vegades s'usa el mateix nom per a designar una vall depressionària, amb un significat oposat al de dorsal.

Enllaç permanent: Clotada depressionària - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Climograma | Glossari Meteorologia | Coalescència >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.