Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Conversió

Transformació de la mesura d'una magnitud, donada en un sistema d'unitats, en la que li correspon en un, altre sistema. La lamentable multiplicitat de sistemes d'unitats que encara estan en ús en les ciències físiques, exigeix molt sovint la conversió dels uns en els altres.

Enllaç permanent: Conversió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Convergència | Glossari Meteorologia | Corona >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.