Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Crepuscle

Claror que hi ha des del trenc d'alba fins a la sortida del Sol, o des de la posta del Sol fins a ésser nit fosca. (Diccionari general.) És produïda per la reflexió i difusió de la llum solar en l'atmosfera. El crepuscle civil dura mentre és possible el treball ordinari a l'exterior, o sia mentre el Sol no és a més de 6° sota l'horitzó. Passat aquest límit fins a la total extinció de la claror del dia, o sia fins que el Sol arriba a 18° sota l'horitzó, es té el crepuscle astronòmic.

Enllaç permanent: Crepuscle - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cos d'aire | Glossari Meteorologia | Creu del Sol (o de la Lluna) >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.