Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Difusió de la llum

Desviació dels raigs lluminosos en trobar les molècules de l'aire, i en general obstacles de dimensions més petites que les longituds d'ona. És un fenomen mecànicament diferent de la difracció per cossos més grans que la longitud d'ona. És la difusió el fenomen que principalment produeix el color blau del cel (scattering, en anglès).

Enllaç permanent: Difusió de la llum - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Difracció | Glossari Meteorologia | Difusió molecular >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.