Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Foc de Sant Telm

(Anomenat també Llum de Sant Telm, de Sant Marçal o de Sant Antoni.) Descàrrega elèctrica en forma de petit plomall lluminós, que en temps de tempesta s'observa a vegades al cim dels objectes prominents (pals de les naus, arbres o rocams alts a muntanya). Segons la narració d'un tifó del mar de la Xina feta per W. Dampier, navegant anglès del segle XVII, i reproduïda per Sir Napier Shaw, en el seu Manual of Meteorology, els tripulants designaven el foc de Sant Telm amb el nom de "Corpus sant". En opinió de Dampier, "Corpus sant" era un nom d'origen espanyol o portuguès. Evidentment no és castellà ni basc, i tal com està escrit, tot fa creure que es tracta d'un nom provinent dels antics mariners catalans. El Dr. Filgueira, Director del Museu de Pontevedra, creu que l'origen d'aquesta designació podria cercar-se en la de "corpo santo", que és el nom amb el qual ha estat venerat pels gallecs el cos de Sant Telm, enterrat a Tuy, o bé en els "corpi santi", nom que alguna vegada s'ha donat a Itàlia als focs follets dels cementiris. En quant al nom de Sant Telm, Sant Temme o Sant Erme, és opinió molt estesa que és una corrupció del de Sant Erasme, antic advocat dels mariners mediterranis contra les tempestats. La similitud d'advocacions hauria estat molt després la causa d'atribuir el nom de Sant Telm al sant enterrat a Tuy, que fou en vida fray Pedro González.

Enllaç permanent: Foc de Sant Telm - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Floració | Glossari Meteorologia | Fogony >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.