Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fogony

Vent calent que fon la neu (Sort, Andorra). Aquesta definició que el Dr. Griera inserta en el seu treball Els noms dels vents a Catalunya. En Joan Amades (Butll. Dialect. Cat., XVIII, 1930) la precisa en la forma: "Vent calent que sol succeir a una pluja o una nevada (Alentorn, Sort)". Encara que en aquestes definicions el caràcter catabàtic no queda precisat, ni tampoc la precipitació prèvia "a l'altra banda de la serra", creiem, com el Dr. Griera, que el fogony i el föhn són dos noms d'igual origen i designen la mateixa cosa, i que sens dubte es pot donar l'un com a traducció exacta de l'altre, sens perjudici de conservar el nom de föhn en el llenguatge purament científic, per ésser ja universalment acceptat.

Enllaç permanent: Fogony - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Foc de Sant Telm | Glossari Meteorologia | Föhn >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.