Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ganxo de tempesta

Petita prominència de la corba del barògraf, situada generalment en el lloc més baix d'una caiguda de pressió. És deguda al pas d'una tempesta o d'una línia de torbonades. Els alemanys en diuen "nas de tempesta", expressió més gràfica, perquè no es tracta d'una pertorbació "ganxuda" del barograma, sinó d'una petita pujada seguida d'una davallada.

Enllaç permanent: Ganxo de tempesta - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fusos horaris | Glossari Meteorologia | Garbí >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.